Širokouhi netopir (Barbastella barbastellus)

 

Stran je v izdelavi.