Nimfni netopir (Myotis alcathoe)

Nimfni netopir je najmanjši evropski predstavnik rodu Myotis. Rjava hrbtna stran ima pri starejših osebkih rdečkast pridih, trebušna stran pa je le za odtenek svetlejše rjavosive barve. Tipično se zadržuje ob vodotokih v starih, gostih listnatih gozdovih, kjer lovi žuželke v in ob gosti vegetaciji ter nad vodo [1].

Razpoznavni znaki

Na videz spominja na obvodnega netopirja, vendar je izrazito manjše velikosti in ima manjša stopala. Ušesni poklopec (tragus) je krajši kot pri sorodnem brkatem in Brandtovem netopirju. Od prvega se loči tudi po svetli obarvanosti kože obraza in uhljev ter po oblikovanosti zobovja, od drugega po velikosti. Njegov gobec je kratek in v obraznem profilu ne izstopa [1,2].

Zatočišča

Poletna zatočišča si nimfni netopir izbira v drevesnih razpokah in za drevesnim lubjem v bližini voda, zimska zatočišča pa so bila do sedaj najdena v jamah. V Sloveniji je bila vrsta le nekajkrat zabeležena, vedno v starih listopadnih gozdovih [1,2].

Zanimivosti

  • Nimfni netopir je bil prvič opisan na podlagi osebkov iz Grčije. Vrsto so poimenovali po princesi Alcathoe iz starogrške mitologije, ki jo je bog Dioniz za kazen, ker ga ni želela častiti, spremenil v netopirja [2, 3].
  • Vrsto verjetno močno ogroža izginjanje njenih naravnih gozdnih habitatov [1].

Viri

[1] Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

[2] Presetnik P. 2011. Opis prvih najdb nimfnega netopirja (Myotis alcathoe) v Sloveniji. Nat. Slo. 14(1): 5–1.

[3] Wikipedia. 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Minyades#cite_note-5, ogledano 13. 3. 2018.

Besedilo: Nika Krivec, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.