Dolgonogi netopir (Myotis capaccinii)

 

Stran je v izdelavi.