Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)

 

Stran je v izdelavi.