Sivi uhati netopir (Plecotus austriacus)

Sivi uhati netopir je srednje velik netopir s pretežno rjavo sivo dolgo hrbtno dlako in zelo velikimi uhlji. Na trebušni strani telesa je dlaka svetlejša, svetlo siva. Koža na obrazu, gobčku in ušesnem poklopcu je sivo obarvana. Žuželke lovi v počasnem letu v bližini rastja, lahko pa jih pobira tudi z vej in listja. Je vrsta mozaične kulturne krajine z naselji in vrtovi, v južni Evropi se pojavlja tudi v bolj odprti negozdni krajini.

Razpoznavni znaki

Za rod uhatih netopirjev (Plecotus) so značilni veliki uhlji, ki so na bazi med seboj povezani s kožno gubo. Po tem jih ločimo od velikouhega netopirja.

Uhate netopirje med seboj razlikujemo po velikosti podlahti, velikosti in poraščenosti stopal, velikosti palca in kremplja na sprednjih okončinah, obliki penisa in obraznih bradavicah. Za sivega uhatega netopirja je značilna bolj sivkasta obarvanost kožuha in ozko neporaščeno polje “bananaste” oblike na spodnji ustnici (tako kot pri rjavem uhatem netopirju). Od rjavega uhatega netopirja se vrsta razlikuje po krajši dolžini palca in stopala.

Zatočišča

Sivi uhati netopirji se čez poletje često zadržujejo v človeških bivališčih, porodniške skupine zlasti na toplih podstrešjih. Tudi v vzhodni Sloveniji poznamo nekaj takšnih zatočišč. Kotišča najdejo tudi v razpokah naravnih sten in v vhodnih delih jam. Poletna zatočišča pogosto menjujejo. Prezimujejo v jamah in drugih primernih podzemnih zatočiščih, kot so kleti, rudniki in bunkerji.

Zanimivosti

  • Pričakovana življenjska doba za to vrsto je od 5 do 9 let, najdaljša znana pa kar 25 let (Horáček in sod. 2004).
  • Trenutni pregled razširjenosti kaže, da je vrsta pogosta v vzhodni in zelo redka v zahodni Sloveniji (Presetnik in sod. 2011), kjer je pogostejši sorodni usnjebradi uhati netopir.

Viri

Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

2018. Plecotus auritus. http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species/plecotus_austriacus (10.3.2018)

Horáček I., Bogdanowicz W., Đulić B. 2004. Plecotus austriacus – Graues Langohr. In: Krapp F. (Ed.): Handbuch der Säugtiere Europas. 4-II: 1001–1049. Aula Verlag.

Zagmajster M. 2009 Sivi uhati netopir Plecotus auctriacus (Fischer, 1829). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 106–107.

Presetnik, P., M. Podgorelec, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2011. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2010 in 2011 (Končno poročilo). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 282 str.; digitalne priloge.

Besedilo: Jasmina Kotnik in Simon Zidar, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.