Prisluhni netopirjem in spoznaj njihov svet

  TRAJANJE PROJEKTA: 2007/2008

  O PROJEKTU: V šolskem letu 2007/2008 smo pripravili vzgojno-izobraževalne delavnice, ki so bile namenjene otrokom v vrtcih ter mladini v osnovnih in srednjih šolah. Glavni namen delavnic je bil predstaviti netopirje, njihove življenjske navade, okolja kjer živijo, ogroženost in načine varstva. Izvedli smo 3 delavnice za 52 predšolskih otrok, netopirje predstavili tudi na terenu 82 osnovnošolcem in izvedli delavnice izdelovanja netopirnic za dijake. V sklopu projekta sta dve skupini srednješolcev izdelali tudi raziskovalni nalogi o vplivu osvetljevanja odprtin, skozi katere netopirji izletavajo iz zatočišč.

  SOFINANCER: Ministrstvo za šolstvo in šport

  PUBLIKACIJE:

  VEČ O PROJEKTU:

  Spletna stran projekta

  Preučevanje vpliva svetlobnega onesnaževanja na netopirje