Južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)

 

Stran je v izdelavi.