Dvobarvni netopir (Vespertilio murinus)

  Srednje velik čokat netopir, z najbolj zanimivo obarvanim kožuhom. Dolga dlaka je na hrbtni strani rjava do črna s sivo-srebrnimi konicami, trebuh pa je smetanaste barve in v močnem kontrastu s črnim obrazom in uhlji. Opazujemo ga lahko med lovom v bližini uličnih svetilk in nad vodnimi telesi.

  Razpoznavni znaki

  Dvobarvnega netopirja zaradi značilne kontrastne obarvanosti kožuha že na prvi pogled razlikujemo od preostalih slovenskih vrst. Značilni so rjavo do črno obarvan obraz in kratki zaokroženi uhlji s poklopcem (tragusom) v obliki prerezane gobe.

  Zatočišča

  Iz tujine poročajo o najdbah porodniških skupin v drevesnih duplinah in razpokah, v razpokah naravnih sten, v špranjah stavb in nemalokrat tudi v netopirnicah. Pozimi uporabljajo zunanje špranje v stenah stavb. Pri nas so bile med prezimovanjem posamezne živali najdene v jamah.

  Zanimivosti

  • Je selivec na dolge razdalje, ki se sezonsko seli med prezimovališči in kotišči. Najdaljši zabeleženi selitvi do sedaj sta 1.440 km iz Estonije v Avstrijo (Masing 1989) in 1.787 km iz Rusije v Francijo (Markovets in sod. 2004).
  • Za samce so značilni jesenski svatbeni napevi (Zagmajster 2003), s katerimi privabljajo samice, in ki jih lahko zaradi nizkih frekvenc oktobra in novembra slišimo s prostimi ušesi.
  • Čeprav je bila vrsta pri nas sprva slabo raziskana, smo v zadnjih letih preko snemanja njihovih svatbenih napevov v jeseni potrdili, da je razširjen po celi Sloveniji (Presetnik in sod. 2013).

  Viri

  Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

  Markovets M. J., Zelenova N.P., Shapoval A. P. 2004.Beringung von Fledermäusen in der Biologischen Station Rybachy, 1957-2001. Nyctalus (N. F.) 9:259–268.

  Masing M. 1989. A long-distance flight of Vespertilio murinus from Estonia. Myotis 27: 147–150.

  Zagmajster M. 2009. Dvobarvni netopir Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 100–101.

  Presetnik P., Podgorelec M., Petrinjak A. (2013): Is the parti-coloured bat Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 a common bat species in Slovenia? Nat.Slo. 15(2): 39–50.

  Zagmajster M. 2003. Display song of parti-coloured bat Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (Chiroptera, Mammalia) in southern Slovenia and preliminary study of its variability. Nat. Slo. 5(1): 27–41.

  Besedilo: Jasmina Kotnik in Simon Zidar, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

  Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.