Pred 30 leti je bil po intenzivnih pogajanjih in prepoznavi ključnega pomena netopirjev za vsak kopenski ekosistem 4. decembra 1991 v Londonu za podpis pripravljen »Sporazum o varstvu populacij evropskih netopirjev« (EUROBATS). Tako se je začela zgodba o uspehu prve mednarodne pogodbe, posvečene netopirjem. Že v prvih dveh dneh je sporazum podpisalo šest držav, do danes pa ima sporazum 38 držav podpisnic. Slovenija je k podpisu tega uradnega sporazuma pristopila leta 2003.

  Kaj je naloga EUROBATS?

  EUROBATS ščiti vseh 51 evropskih vrst netopirjev z zakonodajo, izobraževanjem, ohranitvenimi ukrepi in mednarodnim sodelovanjem z državami podpisnicami sporazuma in tistimi, ki se še niso pridružile. Sporazum zagotavlja okvir za sodelovanje pri ohranjanju netopirjev po vsej Evropi, severni Afriki in na Bližnjem vzhodu.

  Zahvaljujoč močni zavezanosti vlad in predanih strokovnjakov iz teh držav je najbolj izstopajoča značilnost sporazuma EUROBATS njegov neposreden vpliv na tem področju. Sporazum omogoča, da se pojavljajoče grožnje za netopirje hitro odkrije in sprejmejo ustrezni ukrepi z zavezujočimi resolucijami in smernicami za države podpisnice. Medtem ko sta nenehna degradacija in izguba naravnih habitatov dolgoletna grožnja netopirjem, novejše grožnje obsegajo na primer obsežne razvoje vetrnih elektrarn, svetlobno onesnaževanje, izolacijo stavb in še veliko več. Možni vplivi podnebnih sprememb na populacije netopirjev so še vedno večinoma neznani in so v središču trenutnih raziskav.

  Med drugim je EUROBATS tudi pobudnik dogodkov Mednarodne noči netopirjev in pripravljalec mednarodnih smernic varstva netopirjev, ki jih redno izdaja v seriji publikacij.

  EUROBATS je ob 30. obletnici pripravil promocijski material, ki ga lahko prejmete v društvu.

  Več o EUROBATS.

  Izjava za javnost ob 30. obletnici sporazuma.