Zgodovina društva

Nastanek društva

27. januar 1998
 •  prvi sestanek in ustanovitev Sekcije za proučevanje in varstvo netopirjev pri Društvu študentov biologije
1998
 • skupina za netopirje deluje na prvem študentskem biološkem raziskovalnem taboru na hrvaškem otoku Mljet (teh taborov se redno udeležujemo še danes)
 
 
 • kupijo se prvi društveni ultrazvočni detektorji, ki smo jih takrat poimenovali »netopirniki«
23. januar 1999
 • sestanek sekcije v Planini in prvi skupen društven obisk Planinske jame

1999

 
 •  skupina za netopirje prvič deluje na mladinskem raziskovalnem taboru
 
 • udeležba na sestanku organizacije EUROBATS v Zagrebu (Slovenija še ni podpisnica Sporazuma o varstvu netopirjev)
 
 • prva številčnejša udeležba Evropskega simpozija o raziskovanju netopirjev v Krakovu na Poljskem
 

junij 2001

 • sekcija preraste v samostojno društvo in nastane Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Vabljeni, da si več o začetkih društva preberete v prispevku Maje Zagmajster (2018): Kratek pregled dogajanja iz prvih let delovanja netopircev, Glej, netopir! 15(1), 12-18.    

Pomembnejši dogodki v življenju društva

september 2004

 

 2005

 

 • ustvarimo prvo spletno stran društva, ki deluje do leta 2019, ko smo vzpostavili stran, ki jo berete. Stara spletna stran pa je še na volju tu.

zima 2008

 • praznujemo 10 let od ustanovitve Sekcije za proučevanje in varstvo netopirjev in obiščemo Planinsko jamo

14. marec 2012

2012

21. januar 2018

 • praznujemo 20 let od ustanovitve Sekcije za proučevanje in varstvo netopirjev in že tradicionalno obiščemo Planinsko jamo