Srednjeevropski program varstva dolgokrilega netopirja

    TRAJANJE PROJEKTA: 1999 -2000

    O PROJEKTU: Cilj mednarodnega projekta je bilo učinkovito varstvo dolgokrilega netopirja, ki se ga je dosegalo z raziskovanjem, prepoznavo in spremljanjem pomembnih zatočišč dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii) v 4 državah: v Sloveniji, na Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji.

    SOFINANCER: Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo

    PARTNERJI: društva iz Madžarske, Romunije in Bolgarije

    PUBLIKACIJE: