Koliko je mračnikov na nebu?

Hkratno štetje navadnih mračnikov

  TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2016 dalje

  O PROJEKTU: Od 2016 leta člani društva sodelujemo pri mednarodni akciji Koliko je mračnikov na nebu?, ki so jo začeli kolegi z Avstrije (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und –forschung in Österreich). Gre za hkratno štetje navadnih mračnikov (Nyctalus noctula) na večernem nebu, kateremu se lahko pridružijo tudi manj izkušeni opazovalci. Aktivnost se dogaja sredi septembra, sodelovanje pa je zelo enostavno. Njen namen  je dolgoročen in večplasten. Prvič, upamo, da se bo preko let nabralo dovolj podatkov, da bomo lahko s takimi opazovanji nadzorovali morebitne spremembe v številu  navadnih mračnikov, za katere sicer v Evropi ni resnega monitoringa. Drugič, vključiti v dejavnost z netopirji čim več oseb, saj je metoda zelo enostavna. Tretji cilj pa je, da lahko, brez hitenja in končno v miru opazujemo netopirje.

  Pridružite se nam! V letu 2023 dogodek poteka med 16. in 24. septembrom.

  Koordinator: Primož Presetnik, kontakt: primoz.presetnik(afna)t-2.si

  SOFINANCER: prostovoljna aktivnost

  PARTNERJI: aktivnost izvajamo vsakoletno hkrati z netopirskimi kolegi iz Avstrije, Nemčije, Lihtenštajna, Švice in Južne Tirolske (Italije).

  PUBLIKACIJE:

  Več o navadnem mračniku – Netopirju let 2016 in 2017.