Obvodni netopir (Myotis daubentonii)

Srednje velik netopir, ki je največkrat opažen med letom ob vodah. Hrbtna stran telesa je rjava, medtem ko je trebušna stran svetlo- do belkasto-siva in se zelo kontrastno loči od hrbtne. S svojimi velikimi stopali obvodni netopir lovi žuželke neposredno z vodne gladine. Najraje se prehranjuje nad in ob mirnih vodah, pa tudi v gozdovih, v parkih in nad močvirnimi travniki. Razširjen je po celi Sloveniji.

Razpoznavni znaki

Vrsta ima razmeroma velika stopala, iz katerih izraščajo dolge, sršeče dlake, in za vrsto iz rodu Myotis relativno kratka ušesa. Od dolgonogega netopirja, ki ima še večja stopala, ga med drugim razlikujemo po barvi kožuha. Ta je pri obvodnem netopirju rjava, pri dolgonogem pa sivo-rjava.

Zatočišča

Obvodni netopir si poletna zatočišča najde v drevesnih duplih, tudi v netopirnicah. Pozimi ga najdemo v jamah in drugih podzemnih habitatih, del živali pa verjetno prezimi kar v drevesnih duplih in skalnih razpokah. Poletna zatočišča si poišče tudi v umetnih strukturah, odtočnih ceveh in špranjah pod mostovi.

Zanimivosti

  • Vrsto ima značilno lovno vedenje. Plen lovi med letom nekaj decimetrov nad vodno gladino večinoma mirnejših voda, ki jo intenzivno preletava na bolj ali manj stalni višini (Dietz in Kiefer 2014). Način prehranjevanja si deli z dolgonogim netopirjev, ki je razširjen le na jugu države (Jazbec 2009).
  • Samci se združujejo v ločene poletne kolonije, v katerih se običajno zbere do 20 živali (Dietz in Kiefer 2014).

Viri

Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

Jazbec K. 2009. Obvodni netopir Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Besedilo: Nika Krivec, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.