Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)

Majhen netopir s kratkimi uhlji, ki se prehranjuje ob gozdnem robu, ob obrežjih rek in nad vodo. Temno rjav, dolg kožuh je na trebušni strani rumenkasto rjave barve. Uhlji in obraz so temno rjavi. Za vrsto so značilne sezonske selitve na dolge razdalje jeseni in spomladi [1, 2].

Razpoznavni znaki

Za rod Pipistrellus so značilni kratki uhlji s kratkim in zaobljenim ušesnim poklopcem (tragusom). Od drugih vrst tega rodu Nathusijevega netopirja zanesljivo razlikujemo na podlagi značilnosti v obliki zobovja in po vzorcu elastičnih vlaken na prhutih. Je tudi malenkost večji od ostalih vrst malih netopirjev. Nathusijev netopir ima na prostem robu prhuti pogosto svetlo tanko črto, ki ni izrazita kot pri belorobem netopirju [1, 2].

Zatočišča

Je gozdna vrsta, ki zatočišča najde v duplih dreves, špranjah skalnih sten ter pogosto naseljuje netopirnice in ptičje gnezdilnice. Zatočišča ima tudi v delih človeških bivališč (npr. med zloženimi drvmi ali v špranjah stavb), kjer nanje, še posebej pozimi, pogosto naletijo stanovalci. Kotišč te vrste v Sloveniji še nismo našli [2, 3].

Zanimivosti

  • Osebke, ki jih najdemo v naravi, redno obročkamo in s tem lahko sledimo njihovim selitvam. Leta 1994 so v Škofji Loki našli samca, ki je bil obročkan leto prej v 840 km oddaljenem kraju Wooster Teerofen na severu Nemčije [4].
  • Najdaljša doslej zabeležena selitev te približno sedem gramske vrste je 1905 km [5].
  • Čeprav je vrsta razširjena po večjem delu Evrope, se ne razmnožuje na celotnem območju svoje razširjenosti. Predvideva se, da se samice iz severa Evrope selijo na jug, kjer se parijo s tam živečo populacijo samcev. Spomladi pa se vrnejo na sever.

Viri

[1] Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

[2] Presetnik P. 2009. Nathusijev netopir Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 86–87.

[3] Podgorelec M. 2015. Nathusijev netopir Pipistrellus nathusii – NETOPIR LETA 2015 – v Sloveniji. Glej netopir! 12(1): 36–38.

[4] Spitzenberger F & Bauer K., 2001. Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). In: Spitzenbergen, F. (Ed.): Die Säugetierfauna österreichs. Grune Reihe des Bungesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Graz Band 13: 239–244.

[5] Petersons G. 2004. Seasonal migrations of north-eastern populations of Nathusius’ bat Pipistrellus nathusii (Chiroptera). Myotis 41/42: 29–56.

Besedilo: Nastja Kosor in Simon Zidar, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.