Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

 

Stran je v izdelavi.