Južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)

Južni podkovnjak je srednje velik netopir iz družine podkovnjakov, ki ga lahko srečamo le v južnem delu Slovenije in še tam je razmeroma redek [1,2]. Potrebuje namreč jame z dovolj visoko temperaturo za razvoj mladičev. Široki uhlji so, kot pri vseh vrstah podkovnjakov, zašiljeni. Žuželke, predvsem nočne metulje, spretno lovi med vejevjem v gozdu, četudi je gosto. Je najokretnejši letalec izmed podkovnjakov [1].

Razpoznavni znaki

Vse podkovnjake prepoznamo po prostem posamičnem visenju s stropa, ki se ga s trebuhom praviloma nikoli ne tiščijo. Med mirovanjem (torporjem) ima južni podkovnjak enkrat prepognjeni prhuti, ki izgledata kot temna trikotnika na bokih. Zaradi tega južni podkovnjaki med vsemi našimi prezimujočimi podkovnjaki delujejo najmanj zaviti v letalno opno. Med visenjem se osebki tudi najpogosteje dotikajo. Po velikosti sodi južni podkovnjak v srednji razred med malim in velikim podkovnjakom [1].

Zatočišča

Južni podkovnjak se v vseh delih leta zateka pretežno v jame. V poletnem času so porodniške kolonije predvsem v vhodnih oz. bolj toplih delih jam, saj je temperatura bolj v notranjosti naših jam prenizka za razvoj mladičev. Prezimuje izključno v jamah, medtem ko so bila poletna zatočišča najdena tudi na nekaj podstrešjih cerkva [1,2].

Zanimivosti

  • Porodniške skupine južnega podkovnjaka so lahko mešane z drugimi jamskimi vrstami netopirjev, npr. z velikimi podkovnjaki, dolgonogimi in dolgokrilimi netopirji [1].

  • V južno Slovenijo sega severni rob areala razširjenosti vrste v tem delu Evrope, saj je vrsta močno odvisna od razpoložljivih zatočišč v kraških jamah [2].

Viri

[1] Dietz C., Kiefer A. 2014. Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Stuttgart: Franckh Kosmos Verlag.

[2] Koselj K. 2009. Južni podkovnjak Rhinolophus euryale Blasius, 1853. V: Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.). Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 52–55.

Besedilo: Simon Zidar in Nika Krivec, strokovni pregled: dr. Klemen Koselj

Vse pravice pridržane. Uporaba fotografij dovoljena le ob soglasju avtorja.