Letošnjo pomlad smo ponovno izvedli pregled naših drevesnih netopirnic, ki so bile postavljene v preteklih letih v Ljubljani v okviru projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani. V aprilu smo najprej pregledali netopirnice v Tivoliju, kjer nas je v eni netopirnici pričakalo kar pet netopirjev vrste navadni mračnik (Nyctalus noctula). V zadnji netopirnici pa nas je presenetila močvirska sinica (Poecile palustris), ki je valila svoja jajca. V ostalih netopirnicah smo našli eno prazno ptičje gnezdo, mravlje in pajke.
    Konec junija smo pregledali še netopirnice na Grajskem griču in Koseškem bajerju, kjer pa niti v eni netopirnici nismo zabeležili prisotnosti netopirjev. V njih smo našli le ogromno mravelj in sršenja gnezda.
    V jesenskem času bomo preglede ponovno izvedli in s tem nadaljevali s preverjanjem uspešnosti, prisotnosti  in gibanju netopirjev v Ljubljani. O pregledih boste obveščeni preko spletne in Facebook strani društva in lepo vabljeni, da se nam pridružite.