Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 6

(januar – oktober 2021)

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana.

V letu 2021 nadaljujemo z aktivnostmi varstva, osveščanja in raziskovanja netopirjev v Mestni občini Ljubljana v sklopu projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 6. Netopirji so zavarovane živali, ki so prav zaradi človeka pogosto preganjane ali izpostavljene uničenju njihovih zatočišč. V MOL smo do danes zabeležili 22 vrst netopirjev, od 30, ki jih lahko najdemo v državi. Da bi Ljubljančanom ponudili prave in zanimive informacije o netopirjih v mestu, bomo v projektu izobraževali in osveščali o pomenu, ogroženosti in pestrosti netopirjev znotraj MOL. V sklopu projekta bomo raziskovali tudi pestrost netopirjev znotraj občine, saj ta še ni dobro proučena. Z ohranitvenim ukrepom pa bomo zagotovili nova zatočišča za netopirje.

Ohranitveni ukrep – postavitev netopirnic

Znotraj Mestne občine Ljubljana bomo namestili 6 duplastih netopirnic, ki bodo netopirjem nudile nova zatočišča. Oblika netopirnic, ki jih bomo namestili na drevesa, služi kot približek naravnega drevesnega dupla, v katerem netopirji pogosto najdejo dnevno zavetje.

Raziskovanje netopirjev znotraj MOL

Pregledali bomo, kaj se skriva v netopirnicah, ki smo jih znotraj MOL postavili v okviru preteklih projektov. Prav tako bomo raziskovali netopirje z lovom v mreže, pregledali pa  tudi nekaj že znanih in novih potencialnih zatočišč netopirjev. S tem bomo prispevali k boljšem poznavanju teh pogosto spregledanih živalskih prebivalcev Ljubljane.

Izobraževalne aktivnosti

Nekaj pregledov netopirnic in eno mreženje bomo namenili predstavitvi metod dela z netopirji širši javnosti. Informacije o dogodkih bomo delili na naši Facebook strani, o projektu pa bomo pisali tudi na spletni strani društva. Postavili bomo izobraževalno fotografsko razstavo. Načrtujemo tudi izvedbo predavanja o osnovah bioakustike netopirjev, ki bo namenjeno spoznavanju delovanja eholokacije, ki netopirjem omogoča spretno zaznavo in lov žuželk v večernih in nočnih urah. Projekt bomo predstavili v meddruštvenem glasilu Trdoživ. Za  najmlajše pa pripravili glasilo Glej, netopirček!.

Delavnica prepoznavanja eholokacijskih klicev

Snemanje nam sicer neslišnih eholokacijskih klicev netopirjev in kasnejša analiza sta en izmed pristopov k raziskovanju pestrosti ntopirjev v okolju. Na osnovi posnete eholokacije lahko med seboj razlikujemo različne netopirske vrste. Na delavnici se bomo člani društva učili osnov prepoznavanja eholokacijskih klicev netopirjev s pomočjo primerne programske opreme. Učili in izpopolnjevali se bomo z metodo raziskovanja netopirjev s pomočjo ultrazvočnih detektorjev. Na ta način pa bomo tudi prispevali nove podatke o opažanjih netopirjev znotraj MOL.

Delovanje svetovalne linije

Na telefonski liniji Netopirofon (068 650 090) smo na voljo za pomoč Ljubljančanom v primeru najdbe onemoglega ali poškodovanega netopirje, ter za odgovore na morebitna vprašanja v povezavi z netopirji.

 

Želimo si, da bi z našimi aktivnostmi prispevali k ozaveščenosti in nadaljnjemu varstvu netopirjev znotraj Mestne občine Ljubljana.

Če bi si želeli pomagati pri sami izvedbi projekta, pa ste vabljeni, da nas kontaktirate na naslov netopirji.lj@gmail.com.

Pri projektu smo sodelovali: Samo Grgurevič, Eva Pavlovič, Nastja Kosor, Liza Trebše, Pia Golob, Maja Zagmajster, Klemen Koselj in Simon Zidar.

PUBLIKACIJE:

NOVICE: